Este crucial să înțelegem ce reprezintă Rezerva Legală, cum se calculează aceasta și cum trebuie să fie reflectată în bilanț.
În ceea ce privește necesitatea rezervei legale pentru Societățile cu Răspundere Limitată Simplificată (SRLS) în Italia, putem specifica următoarele aspecte:
Conform Codului Civil Italian, și mai precis articolul 2430, societățile sunt obligate să constituie o rezervă legală.  Anual, o parte din profitul net, care nu trebuie să fie mai mică de 5%, trebuie alocată acestei rezerve până când suma acumulată ajunge cel puțin la o cincime din capitalul social.
Rezerva legală este concepută ca o măsură de precauție pentru protejarea creditorilor și asigurarea stabilității financiare a societății.  Aceasta nu poate fi distribuită sub formă de dividende decât în condiții specifice și este destinată a fi folosită pentru a acoperi pierderile sau pentru a majora capitalul social.
În cazul SRLS, deși există anumite simplificări în ceea ce privește constituirea și administrarea acestora, obligația de a menține o rezervă legală rămâne în vigoare.
Astfel, este esențial să se aplice și să se calculeze această cerință conform legislației italiene actuale.
În legătură cu constituirea societății:
Este un obicei al meu să însoțesc fondatorii la notar, după ce am stabilit tipul și forma juridică a societății, deoarece consider că este fundamental ca fiecare client să fie bine informat și, prin urmare, protejat.
Pentru consultanță suplimentară, ne puteți contacta la adresa de email: galiasava@gmail.com. Studio SAVA .
Studio Commercialista Galina Sava