Questa esperienza ha rappresentato per me un momento significativo nella mia carriera, e l’intensa preparazione per questo evento ha richiesto un notevole impegno e dedizione.
Il feedback ricevuto dal pubblico è stato estremamente incoraggiante, definendo la mia presentazione come analitica, dettagliata e ben strutturata. I materiali didattici da me presentati hanno contribuito a una comprensione profonda degli argomenti trattati.
Personalmente, a quattro giorni dall’evento, posso affermare che è stato un successo sia a livello personale che professionale. L’esperienza di non scattare alcuna foto durante l’evento e l’intensità delle emozioni vissute sono stati aspetti significativi per me.
La proposta di tenere un intervento sul tema della tassazione è giunta dal team di GRASP Milano – Global Romanian Society of Young Professionals, al quale desidero esprimere la mia sincera gratitudine per questa opportunità e per la collaborazione eccellente.
Ancora una volta, ringrazio tutti i partecipanti per il sostegno e l’apprezzamento dimostrati. Spero vivamente che si presenti l’occasione di collaborare nuovamente in futuro.
*
Cu recunoștință profundă, doresc să transmit mulțumiri sincere tuturor participanților evenimentului din 16 februarie, desfășurat la Roma, unde am avut privilegiul să fiu invitat ca speaker. Pentru mine, această experiență a însemnat un pas semnificativ în cariera mea, iar pregătirea intensivă pentru acest eveniment mi-a solicitat o energie considerabilă.
Feedback-ul primit din partea audienței a fost extrem de încurajator, caracterizând prezentarea mea ca fiind analitică, detaliată și bine structurată. Materialele didactice pe care le-am prezentat au contribuit la o înțelegere profundă a argumentelor expuse.
Personal, după patru zile de la eveniment, pot afirma că a fost un succes atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Experiența de a nu face nicio fotografie în timpul evenimentului și intensitatea emoțiilor trăite au fost aspecte semnificative pentru mine.
Propunerea de a susține un discurs pe tema fiscală a venit din partea echipei de la #GRASPMilano – Global Romanian Society of Young Professionals și doresc să le exprim recunoștința mea sinceră pentru această oportunitate și pentru colaborarea excelentă.
Încă o dată, mulțumesc tuturor celor implicați pentru sprijinul și aprecierea acordate. Sper să avem oportunitatea să colaborăm din nou în viitor.