Toate persoanele care au reședința în Italia și sunt obligate să prezinte declarația pe venit prin modelul 730 vor fi obligate să declare și consistența conturilor curente și, respectiv, a imobilelor din alte țări, cum de exemplu poate fi România, Republica Moldova, etc.

Începând cu acest an, modelul 730 se extinde pentru a include și declararea unor tipuri de venituri ce anterior necesitau utilizarea modelului REDDITI PF.

Această schimbare facilitează declararea investițiilor în străinătate și a activităților financiare externe, deținute direct sau printr-un alt drept real, permițând totodată calculul impozitelor substitutive aferente (IVAFE, IVIE și Impozitul pe cripto-active), prin completarea noului Sectiunea W.

Necesitatea Completării Sectiunea W.

Persoanele fizice rezidente în Italia, care dețin investiții și activități financiare externe, indiferent de modul de achiziție, sunt obligate să completeze Sectiunea W. Acesta servește nu doar pentru monitorizarea fiscală a investițiilor și activităților, ci și pentru declararea cripto-activelor deținute prin diverse mijloace, cum ar fi portofelele digitale sau alte sisteme de stocare.

Importanța Sectiunea W în Determinarea Obligațiilor Fiscale

Completarea acestui cadru este esențială pentru determinarea corectă a impozitelor legate de:

  • Proprietățile imobiliare situate în străinătate (IVIE);
  • Produsele financiare deținute în conturi curente și cărți de economii în străinătate (IVAFE);
  • Valoarea cripto-activelor (Impozitul substitutiv).

Cine este Obligat să Monitorizeze?

  • Deținătorii de active în străinătate și cei care au capacitatea de a le gestiona sau muta;
  • Persoanele fizice care, deși nu sunt deținători direcți, sunt considerați “beneficiari reali” conform legislației anti-spălare de bani;
  • În cazul activelor comune sau co-deținute, fiecare co-deținător este responsabil de declararea valorii totale și a procentului deținut.

Obligația de Comunicare

Este imperativ ca în Sectiunea W să fie reflectată situația investițiilor și activităților externe pe parcursul anului fiscal, chiar și în cazul în care acestea au fost integral vândute sau lichidate în timpul perioadei fiscale. Pentru depozitele și conturile bancare din străinătate, cu o valoare maximă care nu depășește 15.000 de euro, obligația de monitorizare nu se aplică, dar completarea Sectiunea W  este necesară dacă se datorează IVAFE.

Excepții de la Completarea Sectiunea W

Cadru W nu este obligatoriu pentru activitățile financiare și patrimoniale gestionate sau administrate de intermediari rezidenți, în cazul în care veniturile și fluxurile financiare rezultate au fost deja supuse la reținere sau impozitare de către aceștia. Această clarificare simplifică procesul de declarare fiscală, oferind totodată o perspectivă mai bună asupra obligațiilor fiscale pentru rezidenții italieni cu activități financiare externe

 

Cum are loc evaluarea proprietăților imobiliare străine

Valorificarea imobilelor din străinătate trebuie să fie calculată pe baza criteriilor valabile pentru scopurile IVIE (Impozitul asupra Valorii Imobilelor din Străinătate), chiar și în cazul în care acesta nu este datorat.

Valoarea unui astfel de imobil este reprezentată de costul de achiziție sau, în absența acestuia, de valoarea de piață care poate fi identificată la sfârșitul fiecărui an calendaristic în locul în care acesta se află.

Dacă la 31 decembrie a anului considerat imobilul nu mai are același proprietar, valoarea de referință este cea de la sfârșitul perioadei de deținere.

În cazul imobilelor dobândite prin donație sau succesiune, valoarea de considerat este cea prezentă în declarația de succesiune; în lipsa acestui date, valoarea corectă este cea suportată de donator sau de defunct.

Cazul proprietăților situate în țările SEE sau UE

Când proprietatea se află într-o țară membră a Uniunii Europene sau în țări care au aderat la Spațiul Economic European și care sunt în măsură să garanteze un schimb de informații adecvat, valoarea de utilizat poate fi:

  • costul de achiziție;
  • valoarea cadastrală;
  • valoarea de piață.

Pentru calculul impozabilului proprietăților străine situate într-o țară UE este oportun să se respecte ceea ce este indicat în circulara numărul 28/E/2012 a Agenției Finanțelor.

Modelul 730 pentru anul 2024 aduce o schimbare majoră prin introducerea Secțiunii W, care vizează extinderea domeniului de aplicare al obligațiilor fiscale pentru rezidenții din Italia. Această inițiativă reflectă adaptarea la cerințele globalizării economice și la nevoia de transparență fiscală, impunând raportarea veniturilor și activelor deținute în străinătate.